Esanjör

Çorlu ve tüm Türkiye için Müşterimizin talep ettiği ölçü ve nitelikte her türlü endüstriyel paslanmaz esanjör imalatı yapmaktayız.

Farklı akışkanların eşanjör plakalarının ters yüzeylerinden geçerek birbirlerine karışmadan plakalar sayesinde ısı transferi yaptırma özelliği taşıyan makinelerdir.

- Farklı akışkanların eşanjör plakalarının ters yüzeylerinden geçerek birbirlerine karışmadan plakalar sayesinde ısı transferi yaptırma özelliği taşıyan makinelerdir.
- Isı değiştiricidir.
- Plakalar sayesinde ısıyı değiştiren makinelerdir.
- Farklı uygulamalarda plakalar sayesinde ısıtma soğutma yapan cihazlardır.
- Süt ürünlerinin pastörizasyonunun yapılması sırasında ısıtma ve soğutma için kullanılan makinelerdir.
- Sıcak yağı soğutup kullanım suyunu yağ sayesinde ısıtmaya yarayan tesisat malzemesi
- Gemiler için harika bir ısınma kaynağı olan ekipmanlardır.
- Farklı akışkanların birbirlerine karışmadan plakalar yüzeyinde ısı transferini yapmasını sağlayan cihazladır.
- Merkezi sistemlerde veya kombilerin içerisinde kullanılan cihazlardır.
- Hvac uygulamalarında akümülasyon tankları ile birlikte kullanılan ısıtma soğutma ekipmanlarıdır.
- Basınca dayanıklılık esas alınarak seçilen borulu,lehimli,plakalı olarak adlandırılan makinelerdir.
- Ekin Endüstriyel tarafından yerli olarak Türkiye'de ilk defa üretilen cihazlardır.
- Farklı sıcaklıktaki akışkanların aralarında sıcaklık alışverişi yaptırmasını sağlayan makinelerdir.
- Isı geri kazanım için kullanılan cihazlardır.
- Sistemi tortu ,pislik ve aşırı basınçtan koruyan makinelerdir.
- Sıcaklık değerleri farklı akışkanların sıcaklıklarını değiştirmeye yarayan cihazlardır.
- Sıvının Eşanjör gövdesi ile temasını engelleyen ilk plaka ve akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plakadan oluşan makinelerdir.
- Agresif gaz ve sıvı uygulamalarında yüksek basınca dayanıklı tesisat ekipmanıdır.
- Pres makinelerinde hidrolik devrelerin soğutulması için kullanılan araçlardır.
- Enerji santrallerinde üretilen buhar, kızgın su ve sıcak su gibi akışkanların ısısının kullanılması amacıyla diğer çevre bölgelerdeki kullanım sularının ısıtılmasında kullanılan cihazlardır.

- Jeotermal suyun ısısını kullanma suyunu ısıtmak için kullanılabilen makinelerdir.